GPS ติดรถ


GPS ติดตามรถ


  Software ติดตามรถยนต์
  ทดลองใช้งาน Software

AirCard


ถาม-ตอบ Aircard, 3G Router, GPS Navigator
Speedtest : ความเร็ว Air Card


© AirCard Shop.com

หน้าแรก >> GPS >> GPS ติดตามรถ

GPS Tracking คืออะไร

GPS Tracking เป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้รับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันของตัวอุปกรณ์ และจะส่งผ่านข้อมูลต่ำแหน่งที่อยู่ของตัว GPS Tracking ผ่านไปยังเครื่องรับปลายทาง เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking ได้

GPS Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น ถ้านำไปใช้ในรถยนต์ จะเรียกว่า GPS Tracking, Car Tracking หรือ ระบบติดตามรถ ซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ ติดตามรถยนต์ที่ดี จะสามารถนำไปติดตั้งได้กับรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซด์ หรือรถไถ และตัว GPS Tracking ยังสามารถนำไปใช้กับคน (Personal Tracking) หรือสัตว์เลี้ยง เพื่อติดตามและระบุตำแหน่งก็สามารถทำได้

ระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ติดตามคนหรือสัตว์นั้น จะทำงานร่วมกับ Software ที่เรียกว่า GPS Tracking System โดยตัว Software นั้นจะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากตัว GPS Tracking เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าไปตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัว GPS Tracking และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ตามความสามารถของ GPS Tracking System นั้นๆ

บทความ GPS Tracking โดย AirCardShop.com/GPS สงวนลิขสิทธิ์


ประโยชน์ของ GPS Tracking (GPS ติดตามรถ)

  • - ระบุตำแหน่ง และติดตามยานพาหนะทุกประเภท ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถไถ ฯลฯ รวมถึงติดตามคน สัตว์เลี้ยง
  • - ตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบัน เส้นทางการเดินทางย้อนหลัง และทำเป็นสรุปรายงาน
  • - ติดตามรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เมื่อสูญหาย
  • - ตรวจสอบระดับน้ำมัน หรือระดับอุณหภูมิของรถห้องเย็น
  • - ตรวจสอบความเร็วที่ใช้ในการขับขี่รถ, ระยะทางการวิ่งทั้งหมด และการหยุดรถเป็นเวลานานขณะติดเครื่องอยู่
  • - กำหนดพื้นที่ ที่อนุญาตให้รถวิ่งได้ และแจ้งเตื่อนเมื่อตัวรถวิ่งออกนอกพื้นที่ที่กำหนด
  • - สั่งดับเครื่องยนต์ จากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ เมื่อรถวิ่งออกนอกเส้นทาง หรือสูญหาย

บทความ GPS Tracking โดย AirCardShop.com/GPS สงวนลิขสิทธิ์


อุปกรณ์ GPS Tracker มีกี่ชนิด

ตัวอุปกรณ์ GPS Tracker จะถูกแบ่งออกตามลักษณะการทำงาน และการส่งข้อมูลพิกัดให้ผู้ใช้ โดยหลักๆแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดคือ

แบบ Offline : ตัวเครื่อง GPS Tracking จะเก็บข้อมูลตำแหน่งพิกัดเอาไว้ในตัวเครื่อง และผู้ใช้สามารถเรียกดูได้ โดยนำเครื่อง GPS Tracking นี้ต่อเข้ากับเครื่อง Computer เพื่อถ่ายข้อมูลลงไป ข้อดีของอุปกรณ์ประเภทนี้คือ มีราคาประหยัด แต่จะเสียตรงที่สามารถตรวจประวัติการเดินทางได้เท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันได้

แบบกึ่ง Offline : GPS Tracking ประเภทนี้ จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ โดยตัวเครื่องจะมีช่องไว้ใส่ Simcard และจะส่งข้อมูลพิกัดกลับไปให้ผู้ใช้ผ่านระบบ SMS เมื่อผู้ใช้ร้องขอไปที่ตัวเครือง GPS Tracking ข้อดีของ GPS Tracking แบบกึ่ง Offline นี้คือจะไม่มีค่าบริการรายเดือน จะมีแต่ค่าใช้บริการ Simcard และค่าส่ง SMS และจะมีข้อเสียตรงที่ ผู้ใช้จะได้รรับข้อมูลพิกัดมาเป็นตัวเลข และต้องเชื่อมต่อ internetพิมพ์ตัวเลขเข้าไป เพื่อทำการหาพิกัดตำแหน่งปัจจุบันทุกครั้งที่ได้ SMS มา ซึ่งกินเวลา ขาดความต่อเนื่อง ตรวจสอบข้อมูล การเดินทางย้อนหลังไม่ได้

แบบ Online : GPS Tracking แบบ online ตัวอุปกรณ์จะรับข้อมูลพิกัดตำแหน่งปัจจุบันจากดาวเทียม และส่งไปเก็บที่เครื่อง Serverผ่านระบบ EDGE, GPRS และผู้ใช้สามารถเรียกดูตำแหน่งปัจจุบัน หรือประวัติการเดินทาง Report รายงานการเดินทางแบบ online ได้ทั้งจากเครื่อง Computer และมือถือ และยังสามารถส่งคำสั่งต่างๆกลับไปยังเครื่อง GPS Tracker ได้เช่นให้ดับเครื่องยนต์ ข้อดีของ GPS Tracking แบบ online คือข้อมูลพิกัดจะถูกเก็บไว้ที่ Server ดังนั้นผู้ใช้จะสามารถเรียกดูข้อมูลตำแหน่งปัจจุบัน และย้อนหลังได้ ผ่านเครื่อง computer หรือมือถือที่เชื่อมต่อ internet ได้

***Note : ระบบติดตามรถ (GPS Tracking) ที่ทาง AirCardShop.com ให้บริการอยู่ จะเป็นแบบที่ 3 หรือแบบ Online

บทความ GPS Tracking โดย AirCardShop.com/GPS สงวนลิขสิทธิ์


การทำงานของระบบติดตามรถ (GPS Tracking) แบบ online

การทำงานของระบบ GPS Tracking หรือ GPS ติดตามรถ นั้น จะมีอยู่ 4 ขั้นตอนตามรูปภาพด้านล่าง

Fleet Management System

จากรูปจะแบ่งการทำงานเป็นดังนี้

1. ตัวรถยนต์ที่ติดเครื่อง GPS Tracking จะรับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อคำนวณตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ

2. ตัวเครื่อง GPS Tracker ส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ ผ่านระบบ EDGE, GPRS ของผู้ให้บริการโทรศัพท์ AIS หรือ DTAC

3. ทางผู้ให้บริการโทรศัพท์ส่งต่อข้อมูลพิกัดตำแหน่ง ที่ได้รับจาก tracker ไปที่ Server ที่กำหนดไว้ Process การทำงานจากขั้นตอน 1-3 ในแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ส่วนตัวเครื่อง GPS Tracker จะทำการส่งพิกัดตำแหน่งตัวรถ ทุกๆ1นาที เพื่อไปเก็บไว้ที่ Server

4. ผู้ใช้สามารถเรียกดู ตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถที่ติดเครื่อง GPS Tracker ที่เก็บไว้ใน Server ได้จากเครื่อง Computer หรือมือถือที่เชื่อมต่อ internet และยังสามารถเรียกดูประวัติการเดินทาง หรือสั่งดับเครื่องยนต์ ฯลฯ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านProgram Tracking System

บทความ GPS Tracking โดย AirCardShop.com/GPS สงวนลิขสิทธิ์


Program GPS Tracking System มีกี่ชนิด

เมื่อตัวเครื่อง GPS Tracker ได้ทำการส่งข้อมูลมาเก็บไว้ที่ Server แล้ว ทางผู้ใช้จะเรียกดูข้อมูลได้ จำแป็นต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่า GPS Tracking System โดยตัว software จะทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลตำแ หน่งของรถตามที่ผู้ใช้ต้องการ ถ้านับโดยกว้างๆแล้ว ตัว Software จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือ

1. GPS Tracking System ที่ทำงานบนเครื่อง Computer ของลูกค้า Software ประเภทนี้ มักจะแถมมากับ GPS Tracker ราคาถูกที่มาจากประเทศจีน Function การใช้งาน ส่วนมากจะทำได้แค่บอกตำแหน่งปัจจุบัน หรือบอกตำแหน่งย้อนหลัง ข้อเสียของ software ที่ทำงานบนเครื่องของลูกค้าโดยตรงคือ ผู้ใช้จะสามารถ check ตำแหน่งของตัว GPS Tracker ได้จากหน้าเครื่อง computer ที่ลง program ไว้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และตัวเครื่อง Computer ต้องเปิดและเชื่อมต่อ internet ไว้ตลอดเวลา เมื่อใดที่ internet หลุด หรือไฟดับ ข้อมูลที่ส่งมาจากตัว GPS Tracker จะสูญหายทันที

2. GPS Tracking Software ที่ทำงานบน Server หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Fleet Management System ตัวprogramจะออกแบบมาให้ทำงานบน computer Server ที่วางไว้ตาม Internet Data Center (IDC) ต่างๆ เช่น CAT, True, CS Loxinfo ฯลฯ Software ประเภทนี้จะมีข้อดีตรงที่ ทำงานบน Server ที่วางไว้กับ IDC ดังนั้นจะหมดปัญหาเรื่องความเสถียรในการเชื่อมต่อ internet หรือเรื่องไฟฟ้าตกหรือดับ และตัว Program จะสามารถสื่อสารกลับไปยังตัว GPS Tracker ได้ทำให้มี Function การทำงานที่หลายหลายกว่า เช่นสามารถสั่งดับเครื่องยนต์ของรถได้ ที่สำคัญเมื่อตัว Software ทำงานบน Server ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้จากเครื่อง computer หรือมือถือ ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อ internet ได้

***Note : Software ระบบติดตามรถ (GPS Tracking System) ที่ทาง AirCardShop.com นำมาใช้นั้น จะทำงานบน Server ที่เรียกว่า Fleet Management System หรือแบบที่ 2 ที่ได้อธิบายไป

บทความ GPS Tracking โดย AirCardShop.com/GPS สงวนลิขสิทธิ์


จุดเด่น 4 ข้อของ Discovery GPS Tracking เทียบกับผู้ให้บริการ ระบบติดตามรถรายอื่น

1. ตัวอุปกรณ์ Discovery GPS Tracker จะใช้ Chipset คุณภาพสูง เช่น Chipset เป็นของ Siemens และ Module ของ U-blox ที่บอกพิกัดได้อย่างแม่นยำ มีอายุการใช้งานยาวนาน และใช้เสารับสัญญาณ Hi-Grade Antenna คุณภาพสูง

เปรียบเทียบกับ GPS Tracker ที่มาจากจีน หรือไต้หวัน ที่มักจะใช้ Chipset และ Module คุณภาพต่ำ และมักมีอายุการใช้งานสั้น

2. Software Discovery Fleet System ถูกเขียนขึ้นโดยทีม Programer ของทางเรา ที่มีความเข้าใจ, รู้ความต้องการใช้งานของลูกค้า มีการพัฒนาคุณภาพอยู่ตลอดเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละชนิด

เมื่อเทียบกับ GPS Fleet System ของผู้ให้บริการรายอื่น ที่มักจะนำตัว Program Fleet System ที่แถมมากับตัว GPS Tracker มาใส่ภาษาไทยลงไปแล้วให้บริการ ซึ่งจะไม่ตอบสนอง กับการใช้งานต่างๆ ตัว Program ไม่มีการพัฒนา และปรับแต่งเพิ่มเติมไม่ได้

3. Server ที่ทางเราใช้จะเป็นของ Dell Server ซึ่งทางเราได้ลงทุนในส่วนนี้ เป็นหลักแสนบาทต่อเครื่อง เพื่อให้ได้ Server ที่มีคุณภาพสูง มีความเสถียร และมีการ Back up ข้อมูลไว้ตลอดเวลาแบบ Realtime เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

4. ความคุ้มค่าโดยรวมเมื่อเทียบกับราคา Discovery GPS Tracking เป็น ระบบติดตามรถ ที่ครอบคลุมการใช้งาน และตอบสนองความต้องการ สำหรับผู้ใช้ในทุกระดับ ทั้งในด้านตัว GPS Tracker, Fleet System และ Server

ยิ่งเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น ในระดับสินค้าที่ราคาใกล้เคียงกับเรา สินค้า Discovery จะมีคุณภาพและFunctions การใช้งานที่มากกว่า ดังนั้น Discovery GPS Tracking จึงจัดเป็นตัวเลือกที่ประหยัด คุ้มค่า และน่าลงทุนที่สุด

บทความ GPS Tracking โดย AirCardShop.com/GPS สงวนลิขสิทธิ์


GPS Tracker สามารถนำไปใช้ ระบุตำแหน่ง ติดตามอะไรได้บ้าง

GPS Tracking นั้นสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย แต่ที่นำไปใช้งานหลักๆคือ

1. ใช้ติดตามรถยนต์ ถ้าเป็น GPS Tracker ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปติดได้ทั้งกับ รถทุกประเภท ทั้งรถยนต์ Taxi รถตู้ รถรับจ้าง รถเช่า รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถไถ เรือ ฯลฯ

2. นำไปใช้ติดตามตัวบุคคล (Personal Tracking) หรือ สัตว์เลี้ยง โดยตัวเครื่อง GPS Tracker ประเภทนี้จะถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก และทำงานโดยใช้ battery ซึ่งอาจจะอยู่ได้ 1-2 วันต่อการชาร์ต 1 ครั้ง

3. ใช้ติดตามวัตถุหรือสิ่งของมีค่า

บทความ GPS Tracking โดย AirCardShop.com/GPS สงวนลิขสิทธิ์


รวมคำศัพท์เฉพาะ ที่เกี่ยวกับระบบ GPS Tracking ทั้งหมด

คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ GPS Tracking จะมีดังต่อไปนี้

GPS Tracking, GPS Car Tracking หรือ GPS Tracking System คือระบบติดตามยานพาหนะ คน สัตว์ ฯลฯ โดยใช้ระบบ GPS เพื่อระบุตำแหน่ง และแจ้งข้อมูลพิกัดไปยังเครื่องเป้าหมาย ซึ่งอาจเป็น server หรือระบบ SMS

GPS Tracker, Car Tracker หรือ Personal Tracker หมายถึงตัวเครื่องติดตาม ที่ใช้รับสัญญาณ GPS โดยที่ตัวเครื่องจะรับข้อมูลจากดาวเทียม และทำหน้าที่ส่งข้อมูล ไปยัง Server หรือ SMS ที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ ตัวเครื่อง Tracker มีทั้งที่ออกแบบไว้สำหรับ รถยนต์(car tracker) มอเตอร์ไซด์ คน(personal tracker) และ สัตว์(pet tracker) โดยคำว่า GPS Tracker จะเป็นคำที่เรียกรวมๆ

Fleet Management System, Fleet Management Software, Fleet GPS Tracking หรือ GPS Fleet Management คือ software ที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลพิกัดGPS ที่ได้รับมาจาก GPS Tracker ซึ่งตัว software จะมีหลายหลาย ทั้งคุณภาพ และลูกเล่นที่ใช้จัดการกับข้อมูลที่ได้รับมา หน้าที่หลักของ software คือแจ้งตำแหน่ง ณ ปัจจุบันของตัว GPS Tracker แต่softwareบางตัวยังสามารถ ดูข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง ดูระดับน้ำมัน ความเย็น ความเร็วในการเดินทาง หรือยังสามารถสั่ง print ออกมาเป็นรายงานได้อีก

บทความ GPS Tracking โดย AirCardShop.com/GPS สงวนลิขสิทธิ์

GPS ติดตามรถ| GPS tracking| GPS tracker| GPS กันขโมย| ราคา GPS ติดตามรถ| ระบบติดตามรถยนต์

หจก. จีพีเอสไอแอม 323/8 ซอยภาวนา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : 02-9399-616 - 17, 02-939-8912 / Fax : 02-939-8913